duminică, 4 mai 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5767 ha
Intravilan: 339,475 ha
Extravilan: 5427,525 ha
Populatie: 2399
Gospodarii: 920
Nr. locuinte: 976
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Malcoci, Nufăru, Victoria, Iglanii de Jos
Asezarea geografica:
Comuna Nufăru este situată în partea de nord-est a judeţului Tulcea.
Comuna se învecinează:  la nord-est cu teritoriul comunei Mahmudia; la vest cu teritoriul Municipiului Tulcea; la sud cu teritoriul comunei Valea Nucarilor şi la nord cu teritoriul comunei Maliuc.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Turism
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Turism
Comerţ
Carieră de piatră
Obiective turistice:
Potenţialul turistic al comunei Nufăru este reprezentat de plasarea comunei pe braţul Sfântul Gheorghe. Ţinând cont de poziţia favorabilă (punct de trecere cu bacul), de vestigiile arheologice pe care le adăposteşte, Nufăru ar putea intra într-un circuit turistic cu tentă istorică, efectele putand fi benefice pentru întreaga regiune. Malul Dunării din amonte de sat ar putea fi curăţat şi amenajat în scopuri turistice, deoarece vara el este luat cu asalt de tulceni, care se refugiază aici de canicula din oraş. Această activitate are deja un "cap de pod" în partea de est a satului, unde a apărut un modern complex turistic, numit Steaua apelor, iar pe malul Dunării pensiunile Stânca Dunarii, Lotus şi Nichita.
De asemenea, ca şi obiective turistice amintim Biserica (1880) cu hramul Sfântul Dumitru (26 octombrie) si Cetatea Proslavita este situată în comuna Nufăru, la 12 km aval de Tulcea, pe malul drept al braţului Sfântu Gheorghe
Evenimente locale:
Zilele comunei
Facilitati oferite investitorilor:
Forţă de muncă
Utilităţi
Facilitati fiscale conform legii
Proiecte de investitii:
Centru local de informare turistică în comuna Nufăru şi proximităţi; dezvoltare şi marketing turistic
Electrificare lotizare Ilganii de Jos
Electrificare lotizare Malcoci
Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local-Nufăru, Malcoci, Victoria, Ilganii de Jos
Împădurirea terenurilor degradate P.A. Podul lui Beiu
Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, consolidarea malurilor Dunării în localităţile Nufăru şi Ilganii de Jos
Modernizare şi reabilitare Gradiniţă Malcoci
Modernizare şi reabilitare Şcoală cu clasele I-IV Victoria
Realizarea sistemului de canalizare în satul Victoria şi extinderea reţelei de alimentare cu apă
Sistem de canalizare şi epurare în localitatea Victoria
Sistem integrat de gestionare deşeuri
Suplimentare şi dotare sistem alimentare cu apă comuna Nufăru